cattery

Onze Poezen/our females

kittens

herplaatsing

gezondheid.

Contact
Cattery RIVERDOLL
Ragdoll
gezondheid.

Na jarenlang zonder dit hoofstuk op mijn site te hebben gehad, zie ik om mij heen
dat veel fokkers gezondheid niet meer bovenaan hun prioriteiten lijst hebben staan,
vandaar toch besloten om een nieuwe hoofdstuk toe te voegen.

 

Zoals ieder ras heeft ook de ragdoll een aantal gezondheidsproblemen, sommige zijn redelijk
onder controle, andere behoeven nog enige aandacht, ik zal in jip en janneke taal in dit
hoofdstuk probren te vertellen wat deze aandachtpunten zijn en wat een fokker
kan doen om problemen in hun kittens te voorkomen. ik wil ook nog wel even benadrukken
dat een 100% garantie nooit gegeven kan worden, tenslotte hebben we altijd te maken
met levende wezens en kunnen er altijd dingen voorkomen die niet voorzien hadden
kunnen worden. In mijn ogen is mijn taak als fokker om het risico op ziekte en afwijkingen
zo klein mogelijk te maken, gelukkig heb ik hiervoor een aantal hulpmiddelen die ik daarvoor in
kan zetten.

 

Het eerste hulpmiddel wat ik heb gekregen om problemen te voorkomen is de stamboom, de
stamboom voor mij als fokker is het meest efficiente hulpmiddel wat ik gebruik, de meeste kans
op gezonde dieren zijn gezonde voorouders, een fokker die fokt zonder stamboom, kan dus ook
nooit bewuste en verantwoorde keuzes maken m.b.t. ouderdieren en voorouders, deze informatie
is onmisbaar bij verantwoord fokken. ik snap dat een liefhebber de stamboom ziet als een papiertje
met heel veel namen die hoogstwaarschijnlijk alleen in de kast ligt, dit is prima, maar als liefhebber
moet je je wel realiseren dat een stamboom onmisbaar is voor het verantwoord kunnen fokken
en dus ook gelijk een teken is dat een "ragdoll" zonder stamboom nooit verantwoord gefokt kan zijn.
waarmee ik overigens niet zeg dat fokker die met stamboom fokt wel automatisch verantwoord fokt
wees dus altijd kritisch als je op zoek gaat naar een fokker en vraag ook waarom een fokker
bepaalde keuzes maakt.

 

Het denk ik meest bekende probleem bij de ragdoll is HCM, HCM is een hartaandoening waardoor de
hartwand verdikt, doordat de hartwandspier verdikt kan het niet meer voldoende pompen om
het bloed op de juiste manier rond te pompen. HCM is heel lang een groot probleem geweest
op dit moment denk ik dat we kunnen zeggen dat HCM niet zo heel veel meer voorkomt
bij de ragdoll en dus "onder controle" is. uiteraard blijft het wel een aandachtspunt, sinds ongeveer
10 jaar hebben we een DNA test voor HCM bij de ragdoll, deze test is een grote hulp geweest
in het voorkomen van HCM. helaas is er tot nu toe maar 1 mutatie gevonden waarop we kunnen
testen, terwijl HCM ook op andere genen kan zitten, deze test is dus heel belangrijk, maar niet
waterdicht, daarom blijft het ook belangrijk om het hart van fokdieren regelmatig te controleren
door een cardioloog of radioloog, deze meet de hartwand en kan dus op het moment van controle
en naar aanleiding van de meting op dat moment zeggen of een dier HCM vrij, HCM verdacht of HCM
positief is, met dus de kanttekening dat dat op dat moment is en dus geen garantie is dat het alsnog
wordt ontwikkeld in een later stadium, maar in mijn ogen is een momentopname, nog altijd een
opname en beter als helemaal geen controle, ga dus altijd bij een fokker na of er een echo test
is gedaan en dat deze nooit ouder is als een jaar, deze test moet dus bij beide ouderdieren zijn gedaan.

Het volgende aandachtsgebied is de nieren, er worden regelmatig nier problemen geconstateerd bij
ragdolls, 2 nierproblemen wil ik hier even benoemen als eerste PKD, PKD kenmerkt zich door
dat er cystes zitten op de nieren, waardoor de nieren op een gegeven moment niet meer goed
kunnen functioneren. voor PKD is een DNA test (alleen niet gevalideerd voor de ragdoll), PKD kan
geconstateerd worden op de echo van de nieren als een dier 1 jaar is, is er dan geen teken van PKD
zal deze naar alle waarschijnlijkheid ook niet meer ontstaan op latere leeftijd.

Het volgende nierprolbeem is CIN, of ook wel schrompelnieren genoemd, het wordt zegt het al,
de nieren worden steeds kleiner en op een gegeven moment zullen ze het op geven, CIN is alleen
op echo te zien, hoe het precies vererfd is op dit moment nog niet helemaal duidelijk, ook zijn
niet alle CIN gevallen toe te wijzen aan erfelijkeheid. CIN kan op alle leeftijden ontstaan, helemaal
voorkomen kun je als fokker dus niet, zeker ook omdat er nog veel onbekend is over de manier
waarop het vererfd, hoe het ontstaat en zelfs wat er precies te zien moet zijn op de echo.
om deze reden is het dus van het grootst belang dat de nieren van ouderdieren regelmatig
gecontroleerd worden. ik doe dit dus dan ook altijd samen met de echo van het hart.
CIN is op dit moment wel echt een groot probleem bij ragdolls, en dus belangrijk dat ik als
fokker de nieren van mijn fokdieren goed in de gaten houd en dit blijf houden.

Het volgende probleem is een relatief nieuw probleem bij de ragdoll, misschien heb je wel
eens bij een fokker op de site zien staan dat hun lijn Patriarca Gucci vrij zijn. Om dit uit te leggen
zal ik even vertellen waarom dit is. Ik denk dat ik ongeveer een 1,5 geleden voor het eerst
iets hoorde over kittens met eens specifieke dwerggroei, dit kwam vooral voor bij mijn
collega fokkers in scandinavië, een probleem kan boven komen en is niet erg, de manier waarop
een groep scandinavische fokkers en de scandinavische ragdoll club hier mee zijn omgegaan
verdient de grootste waardering, in alle openheid hebben ze dit probleem onder de aandacht gebracht
en onderzoek gedaan naar waar dit probleem zou zijn kunnen ontstaan. Door stamboomonderzoek
kwamen ze tot de conclusie dat alle aangedane kittens 1 voorouder gemeenschappelijk hadden en dat
deze betreffende poes, zowel aan vaders als aan moeders kant voorkwam, deze poes genaamd Patriarca
Gucci komt dus bij de kittens met deze aandoening 2 x voor in de stamboom, soms zo ver weg dat
ze op de papieren stamboom niet meer terug te zien is (dus geen sterk ingeteelde combinaties).
Kittens met deze aandoening zullen overigens nooit verkocht worden, deze aandoening is vrij snel
te zien, met een week of 3/4 zal er al een groei achterstand zichtbaar zijn in combinatie met nog
een aantal specifieke uiterlijke kenmerken zullen ze dus ook vrij snel gediagnostiseerd kunnen worden
met dwerggroei. Helaas worden deze kittens niet oud vandaar dat ze meestal bij de fokker zullen blijven
de leeftijd waarop ze meestal komen te overlijden is tussen de 12/16 weken. Deze aandoening is
tot nu toe alleen maar gesignaleerd bij kittens die zoals gezegd Patriarca Gucci aan 2 kanten hebben.
Ik heb op dit moment zelf 1 poes met Patriarca Gucci in haar voorouders, voor mij geen reden om
haar nu gelijk uit de fok te halen, wel een reden om goed te kijken of haar toekomstige partner Patriarca Gucci
niet in zijn stamboom heeft en dus hier goed ook in verdere generaties te kijken. De reden waarom
ik haar nog wel in de fok heb is om dat de ragdoll genetisch een klein ras is en het niet verstandig is
dieren en lijnen bij voorbaat uit te sluiten. nog een reden voor mij om haar toch in mijn fokprogramma
te houden, is dat het vrij eenvoudig is om het probleem van dwerggroei te voorkomen door goed
de stamboom van haar toekomstige partner uit te kiezen en uit te pluizen. Het is zonde om
genen te verliezen voor een ras zeker als het niet noodzakelijk is, uiteraard hoop ik
dat er ooit een DNA test beschikbaar komt zodat we de dragers er uit kunnen halen (want
lang niet iedere nakomeling is drager, maar dit kan alleen een DNA test uitsluiten). Het is
dus zeker geen probleem wat een liefhebber op latere leeftijd ineens mee te maken krijgt, wat dus
wel het geval is bij bijvoorbeeld HCM/PKD/Cin.

Na aanleiding van dit verhaal hoop ik echt dat mensen alleen nog gaan voor kittens die in
het bezit zijn van stamboom, waarvan de ouderdieren zowel DNA als met regelmaat met echo
zijn getest. Verantwoord fokken is veel meer als alleen een leuke poes bij een leuke kater zetten
en ik voel mij heel verantwoordelijk voor de gezondheid van de kittens die hier geboren zijn.

Op dit moment merk ik dat vooral de echo testen nog wel eens nagelaten worden door fokkers
wees je bewust van het belang van DNA en echo testen. het is niet of/of maar en DNA en echo
testen.

Nog 1 laatste opmerking, door te lezen over erfelijke problemen lijkt het of er veel problemen
voorkomen bij de ragdoll, dit is zeker niet het geval, in alle rassen komen problemen voor
en ieder ras heeft zijn eigen dingen waarmee rekening gehouden moet worden en die
aandacht vragen. Ik denk dat de ragdoll een relatief gezond ras is. doordat problemen sneller
in de openbaarheid komen (b.v. op facebook) kan het idee ontstaan dat een groot deel van
ragdolls problemen heeft. over problemen en ziekte wordt nu eenmaal sneller op internet
gesproken als over een dier waarmee alles goed gaat. realiseer je dat wat in de media komt niet
een algemeen beeld is.

catteryOnze Poezen/our femaleskittensherplaatsinggezondheid.Contact